Skip to main content

Alegemeene verhandeling van de heerschappy der zee: en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is, in oude en nieuwer schryvers; en byzonderlyk de oude rechten der Rhodiërs en Romeinen; die van Oleron, Wisbui, de Hanse steden, keizer karel, en koning Philips den IIden, en andere; met keurige aantekeningen en aanmerkingen. Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeevan in 1681: met eene verzameling van tractaaten van commercie en navigatie, geslooten in deeze en voorleede eeuwe. Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van England ... In alle welke breedvoerig zyn verklaard, de rechten en costumen der kooplieden en rechtbanken in zaaken van bodemery, assurantiën, certepartyen, connossementen, zeeroof, brieven van marque en represaille

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)